“หนองบัวลำภู เป็นเมืองน่าอยู่
เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ ประชาชนชาญฉลาดทำกิน
ในดินแดนสันติสุข”
จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานไม่น้อยกว่า 900 ปี เดิมเป็นดินแดนที่ขึ้นต่อ
กรุงศรีสัตตนาคนหุต (เวียงจันทน์) มีชื่อว่า“เมืองหนองบัวลุ่มภู นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน” หนองบัวลำภู ได้รับแต่งตั้งเป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536

  • img01
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01